th th
en

เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

 banner scistory2019fianl


ประกาศผลการตัดสินรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

ผลการตัดสิน <<คลิก

แบบตอบรับการเข้าร่วมรับรางวัล <<คลิก

กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 –15.00 น. ณ เวทีกลาง
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ได้แก่ รางวัลประเภทเยาวชน และรางวัลประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 15 ผลงาน
และพิเศษสำหรับปีนี้ ผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ได้รับทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 11 ผลงาน

ขอขอบคุณนักเขียนทุกท่านที่ร่วมสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทุกผลงาน 

สอบถามเพิ่มเติม 02 577 9999 ต่อ 1472 (วรภร)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด จัดทำ “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการเขียน และรักในวิทยาศาสตร์ใช้
จินตนาการถ่ายทอดงานเขียนแนววิทยาศาสตร์ในรูปแบบเรื่องสั้น และส่งเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4” โดยท่านสามารถร่วม
กิจกรรมกับโครงการฯ ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสคร์ และ การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
(สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 กิจกรรมตามเกณฑ์การรับสมัคร)

banner shrtscistory2019workshop

 banner scifiction2019contest

 

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร